Om

Mjøsradioen

Mjøsradioen er Norges eldste lokalradio, og startet med offisielle sendinger den 7. februar 1982.

Mjøsradioen har et stort nedslagsfelt i Hedmark og Oppland, og dekker alle Mjøsbyene med omland.

Mjøsradioen eies og drives av pinsemenigheten Filadelfia Hamar.

Mjøsradioen sender på FM 101,4 – 107,4 – 107,6.